Protestantizmus
Protestantizmus

Kategória: Kresťanstvo

predchádzajúca škola      nasledujúca školaVýroky v duchu tejto školy:

Na otázku Čo robiť?

Niekto : Dobrými skutkami môžeme asi tak vyplaťiť svoje hriechy ako platiť peniazmi z hry "Sazky a dostihy" v supermarkete. >>

Niekto : Dobré skutky sú ako ozdoby na našich šatách, ale nevyčistia fľaky ktoré na šatách máme. Ako by vyzerala nevesta v nádherných bielych šatách so šperkami, ale s jedným veľým čiernym fľakom? >>

Na otázku Ako sa modliť?

Biblia : Za mŕtvych sa už nemá modliť, lebo ich život tu na zemi je už ukončený, treba sa modliť za živých. >>

Na otázku Čo je hriech?

Niekto : Dobrými skutkami môžeme asi tak vyplaťiť svoje hriechy ako platiť peniazmi z hry "Sazky a dostihy" v supermarkete. >>

Niekto : Dobré skutky sú ako ozdoby na našich šatách, ale nevyčistia fľaky ktoré na šatách máme. Ako by vyzerala nevesta v nádherných bielych šatách so šperkami, ale s jedným veľým čiernym fľakom? >>

Na otázku Katolícka či protestanská cirkev?

Niekto : Katolícka cirkev sa vyznačuje(čovala) prílišnou láskou k peniazom, čoho javom bolo aj vyberanie odpustkov. A láska k peniazom je koreňom všetkého zla. >>

Niekto : Katolíci nechcú uznať, že hlavou cirkvi je jedine Ježiš Kristus. >>

Niekto : Katolíci sa modlia k Márii a svätým, čo je pohanstvo. >>

Niekto : .aj pohania tak reagovali,keď im jeden kresťan z raných rokov kresťanstva povedal,že uctievajú -"kus dreva,kameňa"! A pohan sa obhajoval tým,že oni neuctievajú samotný obraz,sochu ale toho,koho ten obraz predstavuje!/myslím že Celsus/ Tak potom tvoja rétorika je zbytočná a nelogická,tak ako s tými "fotkami". Celé Písmo stojí proti sochám a obrazom! >>

Niekto : Mimochodom, aj keby čisto náhodou vytváranie sošiek a soch a obliekanie ich do kostymov a modlenie sa k Bohu prostredníctvom obrazov a sošiek, ako aj ich bozkávanie nebola modloslužba, k čomu takéto správanie osoží ? Iba čo to človeka podnecuje a dráždi k modloslužbe. >>

Niekto : sú výroky cirkevných otcov, podľa ktorých v prvých storočiach nič také ako sošky, sochy a modlenie sa prostredníctvom nich neexistovalo, a bolo to chápané ako modloslužba. Takže sama RKC v neskorších storociach svoju nauku ZMENILA. >>

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk