apologetika
apologetika

Kategória: patristika

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Patristika je spoločný názov pre pôsobenie tzv. cirkevných otcov v rámci stredovekej kresťanskej filozofie, chronologicky spadajúcom do obdobia medzi 2. až 8. storočím. Vyznačuje sa apológiami (obranou) kresťanstva pred pohanskými a heretickými prúdmi, ako i dôležitou konfrontáciou kresťanského evanjelia s antickou filozofiou./wikipedia
Výroky v duchu tejto školy:

Na otázku Čo je to dobro?

Niekto : Viem, že Boh je dobrý resp. biblia je dobrá. >>

Na otázku Čo je to zlo?

Niekto : Viem, že Boh je dobrý resp. biblia je dobrá. >>

Na otázku Existuje posmrtný život?

Niekto : V nebi musí byť krásne. Ešte sa odtiaľ nikto nevrátil. >>

Na otázku Sme slobodní?

Niekto : Človek je povahy zlej a nerestnej a nemá slobodu voliť to čo je správne. Ľudská vôľa je ťeľaťom medzi dvoma. Ak si naňho sadne Boh, chce a ide, kam chce Boh, ak si naňho sadne satan, chce a ide ako chce satan. Nie je v moci jeho vlastnej vôle voliť, ku ktorému jazdcovi prebehne, ani ktorého bude hľadať.; jazdci však zápasia, kto ho bude mať a podrží si ho. >>

Na otázku Sú ľudia dobrí alebo zlí?

Niekto : Ľudskej povahe, napriek tomu, že bola pokazená Adamovým hriechom, je vrodená snaha o dobro; že je na vôli človeka chcieť dobro; že vlastné úsilie človeka prispieva k jeho spáse. >>

Niekto : Človek je povahy zlej a nerestnej a nemá slobodu voliť to čo je správne. Ľudská vôľa je ťeľaťom medzi dvoma. Ak si naňho sadne Boh, chce a ide, kam chce Boh, ak si naňho sadne satan, chce a ide ako chce satan. Nie je v moci jeho vlastnej vôle voliť, ku ktorému jazdcovi prebehne, ani ktorého bude hľadať.; jazdci však zápasia, kto ho bude mať a podrží si ho. >>

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk