Ambróz

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Ambróz

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

339 až 397

patristika, Sv. Ambróz patrí medzi štyroch veľkých západných učiteľov Cirkvi spolu s Augustínom, Hieronymom a Gregorom Veľkým.


Filozofická škola: apologetika


Diela :

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk