Ludwig Wittgenstein

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Ludwig Wittgenstein

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

1889 až 1951

analytická filozofia,logický atomizm., skôr lingvistický mysticizmus ako logický pozitivizmus. Problémi neskorej Witgeinsteinovej filozofie súvisiace s jazykom sú súhlas-používanie-pravidla-porozumenia-správnosť-istota-vysvetlenie.


Filozofická škola: pozitivizmus logický atomizm. analytická filozofia pluralizmus


Diela : Tractatus logico-philosophicus (1922)
Philosophische Untersuchungen (1953)
Bemerkungen uber die Grundlagen der Mathematik (1956)
Uber Gewissheit (1969)

Povedali o ňom

Rudolf Carnap : Filozofi si velakrat neuvedomuju, ze hovoria nie o mimojazykovych predmetoch, ale o jazykovych utvaroch. Filozofickym zmatkom sa mozeme vyhnut, ak namiesto obsahoveho sposobu prezentacie filozofickych tez zvolime vety o syntaxi-formalny sposob vyjadrovania (napr. vetu -Svet je suhrnom faktov, nie veci - nahradime vetou - Veda je suhrnom viet, nie mien.(ad Ludwig Wittgenstein) >>

Richard Rorty : Witgenstein povazoval filozofiu za druh terapie, za usilie vyslobodit muchu z flase. Filozofia nebola pre neho tym, cim bola pre Heideggera - novym premyslenim tradicie. Pokusal sa skor novym sposobom premysliet niektore s cudnych otazok, ktore si filozofi kladu a priviest ich k tomu, aby si ich prestali klast.(ad Ludwig Wittgenstein) >>

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk