klasická grécka filozofia
klasická grécka filozofia

Kategória: antická filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Ide o vrcholné obdobie vývinu antickej filozofie alebo starogréckej filozofie.Začína sofistami a vrcholí Sokratom, Platónom a Aristotelom (5. stor. pred Kr. - 4. stor. pred Kr.).

Podškoly

megarská škola
kynizmus
kyrénska škola
platonská akadémia
peripatetická škola
veľkí aténčaniaPovedali o nej

Friedrich Nietzsche : Načo Grékovia? Načo Rímania? ... Všetky predpoklady k učenej kultúre, všetky vedecké metódy už boli k dispozícii, naučili sa veľké a neporovnateľné umenie vedieť dobre čítať, čo je predpoklad k tradícii v kultúre, k jednote vo vede; prírodná veda v spojení s matematikou a mechanikou bola na najlepšej ceste, - zmysel pre fakty, posledný a najdôležitejši zo zmyslov, mali svoje školy, svoju už stáročnú tradíciu! Chápe sa to? Všetko podstatné, k tomu aby sa mohlo pracovať, bolo nájdené : — metódy, to treba desaťkrát povedať, sú to najpodstatnejšie, aj to najťažšie, sú to, čo má najdlhšie proti sebe zvyklosti a lenivosti. (ad klasická grécka filozofia, poklasická helensko-rímska filozofia, antická filozofia) >>Výroky v duchu tejto školy:

Na otázku Čo je láska?

Niekto : V platonskej tradícii sa zdôrazňuje, že dokonalejšie priťahuje menej dokonalé. (láska ako túžba po tom, čoho sa mi nedostáva, najmä po kráse) >>

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk