megarská škola
megarská škola

Kategória: klasická grécka filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Megarská škola je sokratovská škola, ktorá dostala názov podľa mesta Megara, ležiaceho na korintskej šiji neďaleko Atén.Jej zakladateľom bol Eukleides z Megary, jeden z najoddanejších Sokratových žiakov, ktorý vytvoril syntézu eleatskej a sokratovskej filozofie. Megarská škola mala značný vplyv na vývoj antickej logiky; jej členovia formulovali množstvo logických paradoxov (sofiziem).Predstavitelia: Diodoros Kronos, Eubulides z Milétu, Eukleides z Megary (zakladateľ), Filón (žiak Diodorov), Stilpón z Megary,


Filozofi školy

Diodoros Kronos

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk