platonská akadémia
platonská akadémia

Kategória: klasická grécka filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Stará Akadémia - Platónovo učenie nebolo pre členov Akadémie záväznou dogmou. Mnohí jej členovia boli samostatnými tvorivými osobnosťami, napr. Aristoteles, Eudoxos z Knidu, Herakleides z Pontu a Filippos z Opuntu. Najortodoxnejšími platonikmi starej Akadémie boli Speusippos, scholarcha v rokoch 347-339, a Xenokrates, scholarcha v rokoch 339-315. Stredná Akadémia - Jej scholarchom bol Arkesilaos (v rokoch 268-241). S Arkesilaom dochádza k obratu vo vývine akadémie smerom ku skepticizmu. Nová Akadémia - V tejto etape sa radikalizoval smer nastúpený Arkesilaom. Jej scholarchami boli: Karneades, Filon z Larissy, Antiochos z Askalónu.


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk