peripatetická škola




peripatetická škola

Kategória: klasická grécka filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola




Peripatetici (z gr. PERIPATEIN = chodiť okolo) alebo peripatetická škola boli žiaci a prívrženci Aristotela nazvaní takto podľa toho, že sa prechádzali popri stĺporadiach či stromoradiach (peripatos) Aristotelovho filozofického učilišťa Lykeion. Medzi peripatetikmi sa pestoval záujem o prírodné vedy.Najznámejší peripatetici: Teofrastos, Eudemos z Rodu, Aristoxenos, Dikaiarchos, Straton, Andronikos z Rodu, Alexander z Afrodízie, Kritolaos z Fasélidy../wikipedia


Povedali o nej

Niekto : Francúzsky peripatetisien=pobehlica. (ad peripatetická škola) >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk