antická filozofia
antická filozofia

Kategória: filozofické školy

predchádzajúca škola      nasledujúca škola

Podškoly

klasická grécka filozofia
poklasická helensko-rímska filozofia
ranná grécka filozofia - predsokratici


Povedali o nej

Friedrich Nietzsche : Načo Grékovia? Načo Rímania? ... Všetky predpoklady k učenej kultúre, všetky vedecké metódy už boli k dispozícii, naučili sa veľké a neporovnateľné umenie vedieť dobre čítať, čo je predpoklad k tradícii v kultúre, k jednote vo vede; prírodná veda v spojení s matematikou a mechanikou bola na najlepšej ceste, - zmysel pre fakty, posledný a najdôležitejši zo zmyslov, mali svoje školy, svoju už stáročnú tradíciu! Chápe sa to? Všetko podstatné, k tomu aby sa mohlo pracovať, bolo nájdené : — metódy, to treba desaťkrát povedať, sú to najpodstatnejšie, aj to najťažšie, sú to, čo má najdlhšie proti sebe zvyklosti a lenivosti. (ad klasická grécka filozofia, poklasická helensko-rímska filozofia, antická filozofia) >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk