John Stuart Mill

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


John Stuart Mill

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1806 až 1873

Anglicko, utilitarizmus,pozitivizmus, Millove kanony - pouzivane na kauzalnu analyzu pricin - pravidlo jedinej zhody,jedineho rozdielu,zhody a rozdielu,zdruzenych zmien,zvyskov


Filozofická škola: pozitivizmus utilitarizmus demokracia asocianizmus konzekvencionalizmus liberalizmus


Diela :
- A System of Logic, Ratiocinative and Inductive, 1843
- Principles of Political Economy, I-II, 1848
- Dissertations and Discussions, I-II, 1859
- Essay on Liberty, 1859
- Utilitarianism, 1861
Auguste Comte and Positivism, 1865
- An Examination of Sir W. Hamilton's Philosophy, 1865
- Autobiography, 1873

Povedali o ňom

Niekto : Millov zásadný prínos k utilitarizmu je jeho argument pre kvalitatívne oddelenie pôžitkov. Bentham považuje všetky formy šťastia za rovnocenné, zatiaľ čo Mill tvrdí, že intelektuálne a morálne radosti (vyššie potešenia) sú nadradené fyzickým formám potešenia (nižšie radosti) (Ad Jeremy Bentham, John Stuart Mill) >>

George Edward Moore : Naturalistické teórie sú nesprávne, pretože dobro sa nedá definovať. Naturalisti definujú dobro (ako napr. John Stuart Mill - že dobro je slasť) ,ale táto definicia nie je skutočnou definíciou, lebo sa dá spýtať : Je každá slasť dobrom. Dobro sa nedá definovať, lebo je to nezložená vec a nie ako voda, ktorá sa skladá z častí a preto ju možno definovať: voda=H2O (ad naturalizmus - naturalistický faul) >>

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk