teizmus
teizmus

Kategória: teológia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Podľa teizmu Boh svet stvoril a aj doňho zasahuje.

Podškoly

Judaizmus
Islam
Kresťanstvo


Povedali o nej

Niekto : Ak existuje nejaká intelektuálna zásada, ktorú výslovne alebo implicitne zastávajú obyvatelia Indie a ktorá poskytuje základný predpoklad o všetkom ich myslení, je to doktrína panteizmu. (ad Védanta - upanišady, panteizmus) >>

Otto Neurath : Hegelov panteizmus je hraničným bodom medzi teizmom a ateistickou vedou. (ad Georg Wilhelm Friedrich Hegel) >>

Niekto : Zatiaľ čo teizmus (kresťanstvo, judaizmus, islam) učí, že Boh vidí všetko a preto sa treba správať slušne, buddhizmus účí, že všetci vidia všetko , resp. všetko je poprepájané a preto sa treba správať slušne. (ad budhistická filozofia ) >>

Niekto : V čom má panteizmus pravdu je , že svet dá vysvetliť iba zo seba samého , iba zvnútra. V čom nemá pravdu, je tvrdenie, že všetko je v podstate iba kombinácia už existujúceho, že nevzniká nič nové, lebo nič ani vzniknúť nemôže a taktiež ani zaniknúť. (Ad panteizmus) >>

Pierre Teilhard de Chardin : Práve kresťanstvo najlepšie uspokojuje bytostnú náboženskú tendenciu, ktorá človeka pudí k istému druhu "panteizmu".
Sú dva druhy panteizmu:
Podľa prvého sa jednota Všetkého rodí zo splynutia prvkov - a akonáhle k nej dôjde, prvky miznú.
Podľa druhého sa prvky dovršujú dosiahnutím hlbšieho Stredu, ktorý je nad nimi a ktorý ich stredy v sebe umocní. Ak platí zásada (teoretická i experimentálna) , že jednota členy, ktoré zjednocuje , nezmiešava, ale diferencuje, potom iba táto forma "panteizmu" je intelektuálne platná a mysticky uspokojivá. A práve ona nachádza vyjadrenie v kresťanskom postoji. (ad panteizmus) >>Výroky v duchu tejto školy:

Na otázku Existuje Boh?

Niekto : Argumenty proti ateizmu
1. Dôkaz v prírode: Kto ju stvoril? Udial sa "veľký tresk" len tak, bez dôvodu a bez akejkoľvek príčiny? A prečo je príroda stvorená tak inteligentne? >>

Niekto : Argumenty proti ateizmu
2. Absolútna platnosť svedomia: Prečo je vždy morálne nesprávne zámerne neuposlúchnuť svoje svedomie? Odkiaľ má tú absolútnu autoritu, ak nepodchádza od Boha, ale vzniká pomocou náhody, genetiky, evolúcie, spoločnosti, tvojich rodičov (keď nič z tejto skupiny nie je neomylné)? >>

Na otázku Ktorá cirkev je pravá?

Niekto : Polyteizmus už dnes neprichádza do úvahy. Je totiž takmer úplne mŕtvy. Osobne som ešte nikdy žiadneho zástancu zástancu mnohobožstva nestretol. Vlastne v istom zmysle polyteizmus nikdy neexistoval, pretože za tými všetkými bohmi polyteizmu vždy nachádzame jedného najvyššieho Boha. Niekto alebo niečo musí byť na prvom mieste. Nemôžu existovať dve absolútne absolútne absolútna. >>

Niekto : Jedným z dôvodov v prospech biblického teizmu oproti panteizmu je, že panteistický boh je všetko, a preto je aj zlom aj dobrom. A ja nemôžem uctievať alebo poslúchať boha, ktorý má aj "temnú stránku", ktorý je spolovice zlý alebo mu je dobro a zlo ľahostajné. >>

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk