Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Pierre Teilhard de Chardin    
Práve kresťanstvo najlepšie uspokojuje bytostnú náboženskú tendenciu, ktorá človeka pudí k istému druhu "panteizmu".
Sú dva druhy panteizmu:
Podľa prvého sa jednota Všetkého rodí zo splynutia prvkov - a akonáhle k nej dôjde, prvky miznú.
Podľa druhého sa prvky dovršujú dosiahnutím hlbšieho Stredu, ktorý je nad nimi a ktorý ich stredy v sebe umocní. Ak platí zásada (teoretická i experimentálna) , že jednota členy, ktoré zjednocuje , nezmiešava, ale diferencuje, potom iba táto forma "panteizmu" je intelektuálne platná a mysticky uspokojivá. A práve ona nachádza vyjadrenie v kresťanskom postoji. (ad panteizmus)
O


Zdroj: Pierre Teilhard de Chardin: Jak věřim, Vyšehrad 1997, s.51
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk