Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Ak existuje nejaká intelektuálna zásada, ktorú výslovne alebo implicitne zastávajú obyvatelia Indie a ktorá poskytuje základný predpoklad o všetkom ich myslení, je to doktrína panteizmu. (ad Védanta - upanišady, panteizmus)
O


Zdroj: The thirteen principal upanishads s.I, Oxford 1921
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk