Lao-c

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Lao-c

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

-604 až -517

taoizmus


Filozofická škola: taoizmus


Diela : Cina

Povedali o ňom

Niekto : Čuang-c’ zdieľa Lao-c -eho opovržlivé stanovisko k podrobnej konfuciánskej mravnej náuke, ktorá podľa neho predstavuje výraz straty pôvodnej cnostnej podstaty. >>

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk