Sokrates

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Sokrates

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

-470 až -399

klasická grécka filozofia,Ateny,Grecko


Filozofická škola: klasická grécka filozofia veľkí aténčania


Diela :

Povedali o ňom

Moritz Schlick : Veda by sa mala vymedziť, ako hľadanie pravdy a filozofia ako hľadanie významu. (kedže už Sokrates sa primárne zameriaval na vyjasnenie toho, čo sa mienilo, keď sa položili nejaké otázky, alebo sa použili nejaké slová a zvyčajne nedospel k určitým konečným pravdám.) >>

Soren Kierkegaard : Aké určenie teda chýba Sokratovi, keď určuje hriech? Je to toto určenie : vôľa, vzdor. Grécka intelektuálnosť bola príliš šťastná, naivná, estetická, ironická, dôvtipná - príliš hriešna na to, aby pochopila, že človek dokáže vedome prestať konať dobro alebo vedome, keď vie, čo je správne, dokáže konať nesprávne. (ad Sokrates) >>

Niekto : Sokrates sa prestal pýtať z čoho sa skladá svet a začal sa pýtať, ako v ňom žiť. Jeho najzákladnejšia otázka je "Čo je spravodlivosť?" , na ktorú stále ešte nemáme odpoveď. >>

Soren Kierkegaard : Sokrates dokázal nesmrteľnosť duše tým, že choroba duše (hriech) nestravuje dušu tak, ako choroba tela stravuje telo. >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk