Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Soren Kierkegaard    
Sokrates dokázal nesmrteľnosť duše tým, že choroba duše (hriech) nestravuje dušu tak, ako choroba tela stravuje telo.
O


Zdroj: Soren Kierkegaard : Choroba na smrť, s.21
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk