Védanta - upanišady

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Védanta - upanišady

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

-800 až -300

Mladším pokračovaním Véd je védanta (završenie véd), ktorá zahrňuje: brahmany (dlhe komentare ved) - obsahujúce védistické obrady, áranjaky (tzv. 'lesné texty'), upanišády ( 'sedenie okolo [učiteľa]')..Základnou ideou upanišád je myšlienka cesty ku spáse skrze rozpoznanie jednoty vesmíru, boha (brahman) a ľudskej duše (átman), ktorá je vyjadrená vetou 'Tat tvam asi' - to si ty. V obsiahlom súbore upanišád nachádzame aj korene rôznych škôl indickej filozofie a základy hinduistickej vierouky (náuka o sťahovaní duší - reinkarnácii), ako aj pramene indického kvietizmu a počiatky mystiky.Diela : Patrick Olivelle uvádza nasledujúcu chronológiu pre ranných upanišádov, ktoré sa tiež nazývajú hlavnými upanišadmi: [52] [21] Brhadaranyaka a Chandogya sú dve najstaršie Upanišady. Sú to upravené texty, z ktorých niektoré sú oveľa staršie ako iné. Tieto dva texty sú z pred éry budhizmu; môžu byť umiestnené v siedmom až šiestom storočí pred Kristom, plus mínus storočie. [53] [22] Prichádzajú ďalšie tri skoré prózy Upanisads - Taittiriya, Aitareya a Kausitaki; všetky sú pravdepodobne pred budhistami a možno ich priradiť k 6. až 5. storočí pred nl. Kena je najstaršia z veršov Upanisads nasledovaná pravdepodobne Katha, Isa, Svetasvatara a Mundaka. Všetky tieto Upanisads boli zložené pravdepodobne v posledných niekoľkých storočiach pred Kristom. [54] Dva neskoré prózy Upanisads, Prasna a Mandukya, nemôžu byť oveľa staršie ako začiatok nášho letopočtu. [52] [21] Neskoršie Upanišady, ktorých je okolo 95, tiež nazývané malé Upanišady, sú datované od konca 1. tisícročia pred nl do polovice 2. tisícročia po Kr. Povod mnohých z dvadsiatich jogínskych upanišád je pravdepodobne z obdobia od 100 rokov pred nl do 300 nl. Patrick Olivelle a iní vedci sa datujú pravdepodobne k siedmim z dvadsiatich Sannyasa Upanishads niekedy medzi poslednými storočiami 1. tisícročia pred nl až do roku 300 nl. [23] Asi polovica Sannyasa Upanishads bola pravdepodobne zložená v 14. až 15. storočí CE. /zdroj wikipedia

Povedali o ňom

Niekto : Ak existuje nejaká intelektuálna zásada, ktorú výslovne alebo implicitne zastávajú obyvatelia Indie a ktorá poskytuje základný predpoklad o všetkom ich myslení, je to doktrína panteizmu. (ad Védanta - upanišady, panteizmus) >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk