Védy (indické)

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Védy (indické)

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

-1300 až -1000

význam slova: vedenie, poznanie - sú najstaršie indické literárne pamiatky (základné posvätné knihy) nábožensko-rituálneho a filozofického charakteru z asi 16.–9. storočia pred Kr...Diela : štyri sanhity (zbierky), ktoré sú najstaršie (13.–10. storočie pred Kr.) a tvoria jadro véd: R(i)gvéda (vedenie o veršoch), Jadžurvéda (význam: učenie o obetiach) – Biela (Šukla Jadžurvéda) a Čierna (Krišna Jadžurvéda), Sámavéda (význam: vedenie o rituálnych spevoch), Atharvavéda(často nazývaná Štvrtá véda). Ich mladším pokračovaním (9.–6. storočie pred Kr.) je védanta (završenie véd), ktorá zahrňuje: brahmany (dlhe komentare ved) - obsahujúce védistické obrady, áranjaky (tzv. 'lesné texty'), upanišády ( 'sedenie okolo [učiteľa]')

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk