Herakleitos

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Herakleitos

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

-540 až -480

predsokratovci


Filozofická škola: efezská škola - herakleitovci


Diela : Grecko,Efez
predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk