Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herakleitos    
Choroba robí zdravie príjemným a dobrým, hlad nasýtenie, únava odpočinok.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Herakleitos    
Choroba robí zdravie príjemným a dobrým, hlad nasýtenie, únava odpočinok.
O

Zdroj: 22 B 11 (z Hippolytao Stobaia)
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk