Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Rene Descartes : Z mojich ideí niektoré zdajú sa mi byť vrodenými, niektoré zvonka pochádzajúcimi a niektoré som sám utvoril: lebo zdá sa, iba zo samotnej mojej prirodzenosti pochádza, že rozumiem, čo je vec, pravda, myšlienka. Že teraz počujem šum, vidím slnko, cítim oheň, doteraz som odvodzoval z vecí mimo seba. A napokon Sirény, Hipogrifov a podobné si vymýšľam sám.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Rene Descartes    
Z mojich ideí niektoré zdajú sa mi byť vrodenými, niektoré zvonka pochádzajúcimi a niektoré som sám utvoril: lebo zdá sa, iba zo samotnej mojej prirodzenosti pochádza, že rozumiem, čo je vec, pravda, myšlienka. Že teraz počujem šum, vidím slnko, cítim oheň, doteraz som odvodzoval z vecí mimo seba. A napokon Sirény, Hipogrifov a podobné si vymýšľam sám.
O
O
----

Zdroj: René Descartes : Meditácie o prvej filozofii - Tretia meditácia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk