Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Rene Descartes    
Ako som dostal ideu Boha : nečerpal som ju ani zo zmyslov, ani mi neprišla neočakávane, ako to býva pri ideách vnímateľných vecí, ktoré sa predkladajú; ani som si ju nevymyslel, veď jej nemôžem nič ani ubrať ani pridať; a tak ostáva pripustiť, že mi je vrodená, ako mi je vrodená aj idea vlastného ja.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Rene Descartes    
Ako som dostal ideu Boha : nečerpal som ju ani zo zmyslov, ani mi neprišla neočakávane, ako to býva pri ideách vnímateľných vecí, ktoré sa predkladajú; ani som si ju nevymyslel, veď jej nemôžem nič ani ubrať ani pridať; a tak ostáva pripustiť, že mi je vrodená, ako mi je vrodená aj idea vlastného ja.
O
O
----

Zdroj: René Descartes : Meditácie o prvej filozofii - Tretia meditácia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk