Demokritos z Abdér

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Demokritos z Abdér

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

-460 až -350

atomizmus


Filozofická škola: atomizmus Determinizmus


Diela :

Povedali o ňom

Plotinos : Odvodzovať všetok poriadok a rozum z atómov, ich pohybov dola a nabok, je nezmyslné. Boli by sme postrkovaný, bez duše. Keď niečo vzniká, treba určitý pohyb. ktoré atómy budú astronómom , geometrom, mudrcom? (ad Demokritos z Abdér) >>

Marcus Aurelius : Onen síce hovorí: "všetko je len dohoda, v skutočnosti existujú len atómy"; stačí si však pamätať, že všetko sa deje podľa zákona. Ale veľa je už aj to málo, čo sa povedalo. (ad Demokritos z Abdér) >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk