Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Pytajuci_sa    
Čo je slasť?
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Pytajuci_sa    
Čo je slasť?
O
O

Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk