Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Veselosť nemôže byť nadmerná, ale je vždy dobrá, naopak melanchólia je vždy zlá.
O
O

Zdroj: B.Spinoza: Etika,4P42
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk