Citáty filozofov

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Žiadostivosť vznikajúcu z pravdivého poznania dobra a zla môžu potlačiť alebo obmedziť mnohé iné žiadostivosti, ktoré vznikajú z afektov, čo nás stiesňujú.
O
O

Zdroj: B.Spinoza: Etika,4P15
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk