Citáty filozofov

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Ľudská myseľ postihuje nielen stavy tela, ale aj idey týchto stavov.
O
O

Zdroj: B.Spinoza: Etika,2P22
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk