efezská škola - herakleitovci
efezská škola - herakleitovci

Kategória: ranná grécka filozofia - predsokratici

predchádzajúca škola      nasledujúca škola


Filozofi školy

Herakleitos

Povedali o nej

Aristoteles : Pretože videli, že sa celá táto príroda pohybuje a že o tom čo sa mení, nemožno povedať nič pravdivé, usúdili, že vôbec nemožno poznať pravdu o tom, čo sa úplne mení. Z tohto názoru vyrástla extrémna domnienka tých, ktorí sa vyhlasovali za herakleitovcov, a akú mal aj Kratylos. Ten totiž nakoniec myslel, že nesmieme vôbec nič tvrdiť, a len prstom hýbal (na znak súhlasu a zamietnutia) (ad efezská škola - herakleitovci) >>Výroky v duchu tejto školy:

Na otázku Čo je poznanie?

Niekto : Keby bol len miestny pohyb, a nie zmena vlastností, mohli by sme hádam povedať aké sú veci, čo sa pohybujú a tečú... Kedže však ani v tom niet stálosti, že tečúce tečie ako biele, ale aj v tom je zmena, čiže aj sama vlastnosť, belosť je v toku a mení sa na inú farbu, či možno vôbec uviesť farbu, podľa ktorej by sa dala vec správne pomenovať, aby sa dalo o nej povedať, že je nehybná, pokiaľ ide o túto stránku? ...Nedá sa teda hovoriť o videní ani o nijakom vnímaní... a kedže vedenie je vnímanie... Vedenie je toľko ako nevedenie. >>

Na otázku Čo existuje?

Niekto : Nie je pravdou, že nemožno dva razy vstúpiť do tej istej rieky. Nie je to totiž možné ani raz. >>

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk