Niccolo Machiavelli

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Niccolo Machiavelli

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

1469 až 1527

renesančná sociálna filozofia,Florencia,Taliansko


Filozofická škola: renesančná sociálna filozofia aristokracia


Diela :

Povedali o ňom

Niekto : Niccolo Machiavelli oddelil politiku od etiky - vladár podľa neho nemusiť byť vždy dobrý, štedrý a spravodlivý - niekedy stačí že sa iba takým javí a niekedy sú tieto vlastnosti priam škodlivé jeho hlavnému cieľu - aby si udržal moc a stal sa slávnym. >>

Niekto : Niccolo Machiavelli radí vládcovi, aby sa naučil byť i zlý a nespravodlivý, ale len v prípadoch, keď je to nevyhnutné na zachovanie vlády. Nie je to rada mafiánskemu bossovi, ktorý sa zlom môže aj živiť. >>

Niekto : Niccolo Machiavelli sa k otázke posledného božieho súdu nad vladárom, ktorý konal aj zle, nevyjadruje. >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk