O slobode

Klasické dielo filozofickej literatúry. Ústrednou témou eseje je téma individuálnej slobody, t. j. otázka, či a ako je možná sloboda jednotlivca v spo... Viac info

Vybrané spisy o etice, společnosti a politice I

První díl rozsáhlého výboru z Millova díla představuje Milla především v kritické návaznosti na zakladatele utilitarismu Jeremyho Benthama: svazek o... Viac info

Vybrané spisy o etice, společnosti a politice II

Druhý svazek výboru z Millova díla obsahuje v nových překladech Millovy klasické spisy O svobodě a Úvahy o zastupitelské vládě, věnované základní... Viac info

Ľudská osoba Filozofická Antropológia

Čím je človek a aké sú štruktúry jeho bytia od biologických po duchovné? Ako poznať a pochopiť jeho individualitu a postavenie vo svete? Aký je jeho... Viac info

Modely mysle

Autori štrnástich textov zastúpených v knihe Modely mysle sú renomovaní slovenskí a českí odborníci, ktorí sa venujú filozofii mysle, kognitívnej v... Viac info

Pocet recenzií: 11 .Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk