Názov:

Vybrané spisy o etice, společnosti a politice I

Author:

John Stuart Mill

Popis: První díl rozsáhlého výboru z Millova díla představuje Milla především v kritické návaznosti na zakladatele utilitarismu Jeremyho Benthama: svazek obsahuje Millovu klasickou stať „Utilitarismus" a jeho rozsáhlé intelektuální portréty Benthama a Coleridge jakožto nejvýznamnějších reprezentantů obou proudů dobového britského myšlení, reformního a konzervativního. Dodatek svazku tvoří úvodních pět kapitol z Benthamova klasického spisu Úvod k principům morálky a zákonodárství.
https://www.pantarhei.sk/knihy/odborna-a-popularno-naucna-literatura/filozofia/vybrane-spisy-o-etice-spolecnosti-a-politice-i.html


Obálka:

Úryvky z knihy:Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk