Názov:

O slobode

Author:

John Stuart Mill

Popis: Klasické dielo filozofickej literatúry. Ústrednou témou eseje je téma individuálnej slobody, t. j. otázka, či a ako je možná sloboda jednotlivca v spoločnosti. V tomto kontexte autor rozoberá tri hlavné problémy: 1. problém slobody myslenia a vyjadrovania, 2. problém individuality ako zdroja spoločenského pokroku, 3. problém rozlíšenia ľudského konania a života na čisto súkromnú sféru, ktorá sa týka len jednotlivca samého, a sféru verejnú, ktorá sa týka iných ľudí. Millova koncepcia podaná na pomerne malom priestore a brilantným štýlom, sa zaradila medzi klasické ideové dedičstvo západnej filozofie a politiky liberalizmu.
https://www.pantarhei.sk/knihy/odborna-a-popularno-naucna-literatura/filozofia/o-slobode.html

Obálka:

Úryvky z knihy:Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk