Časopis Organon F

Organon F je medzinárodný časopis analytickej filozofie, založený v roku 1994. Je medzinárodný, pokiaľ ide o jeho príspevky aj o jeho čitateľskú zá... Viac info

Analytická filosofie - první čítanka

Čítanka z děl představitelů analytické filozofie od průkopnických koncepcí až po současné trendy. Překlady textů této publikace vznikly pro semin... Viac info

Filosofie čísla

Základy logiky a aritmeticky v zrcadle analytické filosofie. Osu výkladu tvoří pojem reálneho čísla, resp. kontinua v jeho vývoji od Euxoda, Descarta ... Viac info

Pocet recenzií: 3 .Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk