Názov:

Analytická filosofie - první čítanka

Author:

Fiala Jiří

Popis: Čítanka z děl představitelů analytické filozofie od průkopnických koncepcí až po současné trendy. Překlady textů této publikace vznikly pro semináře garantované katedrou filozofie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni https://www.pantarhei.sk/knihy/odborna-a-popularno-naucna-literatura/filozofia/analyticka-filosofie-prvni-citanka.html

Obálka:

Úryvky z knihy:Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk