Názov:

Logika ako veda I.

Author:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Popis: Logika až do Hegelových čias sa málo spracovávala zo špekulatívnej stránky. Naopak, vcelku sa opakoval ten istý materiál, striedavo sa raz zrieďoval až po triviálnu povrchnosť, druhý raz sa starý balast znovu vyťahoval a rozvlačňoval v ešte väčšom rozsahu, takže z takýchto, často iba celkom mechanických snáh nemohol mať filozofický obsah nijaký zisk. Preto vyložiť ríšu myšlienok filozoficky, t.j. v jej vlastnej imanentnej činnosti, čiže čo je to isté, v jej nevyhnutnom vývoji muselo byť novým podujatím, pričom bolo treba začať odznovu.

Obálka:

Úryvky z knihy:

(K téme : Čo je omyl/Ako sa môžme mýliť? )
Exoterická náuka Kantovej filozofie - že um nesmie presiahnuť skúsenosť, lebo potom sa vraj poznávacia schopnosť stáva len teoretickým rozumom, ktorý plodí len chiméry - vedecky zdôvodnila, prečo sa treba zrieknuť špekulatívneho myslenia. (ad Immanuel Kant) s.30

(K téme : Čo je logika? )
Dávno sa zabudlo na predsudok, že človek sa naučí pomocou logiky myslieť, v čom sa videla jej užitočnosť a tak aj jej cieľ - akoby sa človek iba štúdiom anatómie a fyziológie naučil tráviť a pohybovať - a duch praktického života jej zrejme nemienil určiť lepší osud než jej sestre metafyzike. Napriek tomu, pravdepodobne pre istý formálny úžitok z nej, jej ponechali ešte určitú hodnosť medzi vedami, dokonca neprestala byť predmetom verejného vyučovania. s.30

(K téme : Čo je metafyzika? )
Veda o logike je vlastnou metafyzikou, čiže čisto špekulatívnou filozofiou. s.31Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk