Názov:

Časopis Organon F

Author:

Časopis Organon F

Popis: Organon F je medzinárodný časopis analytickej filozofie, založený v roku 1994. Je medzinárodný, pokiaľ ide o jeho príspevky aj o jeho čitateľskú základňu. Organon F si váži štandardy typické pre analytickú filozofiu, predovšetkým štandardy koncepčnej jasnosti, presnosti a spoľahlivosti argumentácie. Časopis sa zameriava na súčasné problémy filozofie jazyka, filozofie mysle, filozofie vedy, epistemológie, metafyziky a filozofickej logiky. Poskytuje tiež platformu pre témy diskutované v etike, estetike, sociálnej filozofii, politickej filozofii a dejinách filozofie. Organon F publikuje vedecké články, poznámky z diskusií, recenzie kníh a správy napísané v angličtine. Časopis vychádza štvrťročne. Objavuje sa vo februári, máji, auguste a novembri v tlačenom aj online formáte.

ORGANON F - archív

ORGANON F - aktuálne čísla

Obálka:

Úryvky z knihy:Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk