Názov:

Filosofie čísla

Author:

Vojtěch Kolman

Popis: Základy logiky a aritmeticky v zrcadle analytické filosofie. Osu výkladu tvoří pojem reálneho čísla, resp. kontinua v jeho vývoji od Euxoda, Descarta a Leibnize přes Bolzana, Cantora a Dedekinda až po Frega, Brouwera, Hilberta a Wittgensteina. V knize jsou podrobne diskutovány všechny významné směry filosofie matematiky, t.j. platonizmus, formalizmus, intuicionizmus, logicizmus, konstruktivismus, strukturalizmus a další..

Obálka:

Úryvky z knihy:Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk