Bytie a čas

Máme dnes odpoveď na to, čo vlastné myslíme pod slovom 'jestvujuce'? Vôbec nie. A preto treba nanovo postaviť otázku po zmysle bytia. Interpretácia ča... Viac info

Pocet recenzií: 11 .Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk