Die Welt als Wille und Vorstellung

Sme so svetom spojený viac než si myslíme. Jeho vnútorná podstata je našou vôľou, jeho vonkajší prejav je naša predstava.... Viac info

Metafyzika

Obsah spisu tvorí určenie predmetu metafyziky, o ktorej Aristoteles hovorí ako o hľadanej vede, prvej filozofii alebo všeobecnej múdrosti. (Aristoteles s... Viac info

Cesta za skutočnosťou bez metafyziky

Kniha o tom, či možno poznať objektívnu skutočnosť, alebo naše poznanie vždy bolo je a bude subjektívnym omylom, ktorý vždy mylne pokladáme za pravd... Viac info

21 Lessons for the 21st Century

21 lekcií pre 21 storočie. Čo z nás spravia biotechnológie, umelá inteligencia. Ako sa na to pripraviť, čo by sa mali učiť naše deti, aby uspeli v 21... Viac info

Anaximenés z Mílétu

Anaximenés z Mílétu je poslední z trojice myslitelů, kteří pocházeli z téhož iónského města a podle tradice stáli na samém prahu filosofie. Ačko... Viac info

Pocet recenzií: 64 .Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk