Logika ako veda I.

Logika až do Hegelových čias sa málo spracovávala zo špekulatívnej stránky. Naopak, vcelku sa opakoval ten istý materiál, striedavo sa raz zrieďoval ... Viac info

O pôvode a príčinách nerovnosti medzi ľuďmi

Kniha odpovedá na otázku prečo sú bohatí čo nevedia čo s peniazmi a chudobní, čo nemajú čo do úst. V prirodzenom stave sme si boli rovní a až civi... Viac info

Časopis Organon F

Organon F je medzinárodný časopis analytickej filozofie, založený v roku 1994. Je medzinárodný, pokiaľ ide o jeho príspevky aj o jeho čitateľskú zá... Viac info

Časopis Filozofia

Filozofia je akademický časopis, ktorý uverejňuje výsledky základného výskumu z oblasti filozofie (metafyzika, ontológia, epistemológia, filozofia mys... Viac info

Evanjelium podľa Jóba

Kniha sa na základe analýzy biblickej Knihy Jóbovej snaží vysvetliť zmysel ľudského utrpenia. Nečakané utrpenie v našom živote občas zastupuje dobr... Viac info

Pocet recenzií: 64 .Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk