Vybrané spisy o etice, společnosti a politice I

První díl rozsáhlého výboru z Millova díla představuje Milla především v kritické návaznosti na zakladatele utilitarismu Jeremyho Benthama: svazek o... Viac info

Vybrané spisy o etice, společnosti a politice II

Druhý svazek výboru z Millova díla obsahuje v nových překladech Millovy klasické spisy O svobodě a Úvahy o zastupitelské vládě, věnované základní... Viac info

Hledání pravdy I.

Nicolas Malebranche je nedoceněnou postavou dějin filosofie, ačkoli jeho hlavní dílo Hledání pravdy se ve své době těšilo veliké popularitě. Autor ... Viac info

Hledání pravdy II.

Ve čtvrté a páté knize druhého dílu Hledání pravdy Malebranche v návaznosti na předchozí tři knihy pátrá po omylech, tentokrát spojených s lidsk... Viac info

Ľudská osoba Filozofická Antropológia

Čím je človek a aké sú štruktúry jeho bytia od biologických po duchovné? Ako poznať a pochopiť jeho individualitu a postavenie vo svete? Aký je jeho... Viac info

Pocet recenzií: 64 .Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk