Nágárdžuna

Zborník sedmi článků týkajících se filosoficky i nábožensky velmidůležité mahájánové buddhistické školy madhjamaka („škola střednícesty“... Viac info

Svět vymezený a neomezený

Tradice pythagorejství poutala pozornost pro své názory a tabu již v 6. století př. n. l. Následovníci Pýthagory bývají považováni za zakladatele m... Viac info

Empedoklés II / Zlomky

Po teoretické studii, v níž se autor zaměřil na výklad života a díla předsokratovského filosofa Empedoklea (Praha 2002), přináší druhý svazek edi... Viac info

Anaxagorás

Monografie o Anaxagorovi představuje intelektuální proměnu starší iónské přírodovědy a archaické filosofie v duchu „osvícenství“ řecké raně... Viac info

Parmenidova filosofie

Parmenidova filosofie je prvním uceleným knižním textem levicového intelektuála Záviše Kalandry. Vznikl v polovině dvacátých let 20. století coby di... Viac info

Pocet recenzií: 64 .Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk