Názov:

Empedoklés II / Zlomky

Author:

Vítek Tomáš

Popis: Po teoretické studii, v níž se autor zaměřil na výklad života a díla předsokratovského filosofa Empedoklea (Praha 2002), přináší druhý svazek edici všech řeckých zlomků a svědectví, kterou provází paralelní český překlad. Svazek obsahuje také detailní analýzu filosofova jazyka, výklad edičních a překladatelských postupů a zvláštní studii o nově objeveném zlomku (jeho edice a překlad jsou připojeny rovněž).
https://www.pantarhei.sk/knihy/odborna-a-popularno-naucna-literatura/filozofia/empedokles-ii-zlomky.html

Obálka:

Úryvky z knihy:Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk