Názov:

Vybrané spisy o etice, společnosti a politice II

Author:

John Stuart Mill

Popis: Druhý svazek výboru z Millova díla obsahuje v nových překladech Millovy klasické spisy O svobodě a Úvahy o zastupitelské vládě, věnované základním charakteristikám liberální společnosti, tedy svobodě slova a volebnímu právu.
https://www.pantarhei.sk/knihy/odborna-a-popularno-naucna-literatura/filozofia/vybrane-spisy-o-etice-spolecnosti-a-politice-ii.html


Obálka:

Úryvky z knihy:Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk