Názov:

Cesta za skutočnosťou bez metafyziky

Author:

Teodor Munz

Popis: Kniha o tom, či možno poznať objektívnu skutočnosť, alebo naše poznanie vždy bolo je a bude subjektívnym omylom, ktorý vždy mylne pokladáme za pravdu.

Obálka:

Úryvky z knihy:

(K téme : Čo je poznanie? )
Nie objekt tvorí subjekt, ale subjekt si tvorí objekt. Pôvodný objekt (vec osebe) však nezaniká, lebo poskytuje aj naďalej subjektu materiál, z ktorého si on tvorí svet, pretože ho nemôže vytvoriť zo seba alebo z ničoho. s. 60

(K téme : Čo je metafyzika? )
Mimo seba, do vonkajška nijako nepreniká žiadna metafyzika, ktorá si do Kanta trúfala rozumom prenikať tam, kam zmysly nesiahali. Metafyzika nie je však zrušená, ale len prenesená z transcendentna do imanentna, konkrétne do človeka, z ktorého sa zrodila a bola prenesená do transcendentna. (ad Immanuel Kant ) s. 60

(K téme : Čo je poznanie? )
Keby si myslenie takto nepretváralo svet na veci, na čosi rovné sebe samému, nebolo by ničoho, čo by sa dalo nazvať poznaním.... Protikladom tohto sveta fenoménov nie je pravý svet (teda nadpozemský, nebeský, náboženský (T.M)), ale beztvarý, neformovateľný svet chaosu zmyslových zážitkov - teda iný druh fenoménov, pre nás nepoznateľný. s.70 In Teodor Munz: Cesta za skutočnosťou bez metafyziky.

(K téme : Ako môžu slová vystihovať realitu? )
Najprv obrazy... Potom slová, používané pre obrazy. Napokon pojmy, možné len keď sú slová - zhrnutie mnohých obrazov pod čosi nenázorné, ale počuteľné (slovo). Trocha emócie vznikajúcej pri slove, teda pri nazeraní podobných obrazov, pre ktoré máme jedno slovo - táto emócia je to spoločné, základ pojmu. Že slabé pocity sa kladú ako rovnaké, že sa pociťujú ako tie isté, je základný fakt. s.27 (In Teodor Munz - Cesta za skutočnosťou bez metafyziky s.74)

(K téme : Čo je metafyzika? )
Trocha emócie vznikajúcej pri slove, teda pri nazeraní podobných obrazov, pre ktoré máme jedno slovo - táto emócia je to spoločné, základ pojmu..... Akýmsi sprostredkovateľom medzi týmito základmi a skutočnou metafyzikou je bytie - pojem vytvorený v poznaní na základe zdanlivého státia, ale prenesený do transcendentna ako transcendentný základ skutočnej metafyziky. V tejto metafyzike tiež vyjadruje stojatosť a aj jeho trvalosť, nemennosť, večnosť dokonalosť. Nietzsche ho ako takéto odmietal, pretože státie a dianie sa vylučujú... s.75

(K téme : Nie je všetko poznanie iba viera? )
Napokon: Ak predpokladáme, že všetko je len stávanie, tak poznanie je možné len na základe viery v bytie s.34-35. (In Teodor Munz - Cesta za skutočnosťou bez metafyziky s.75)Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk