Ľudská osoba Filozofická Antropológia

Čím je človek a aké sú štruktúry jeho bytia od biologických po duchovné? Ako poznať a pochopiť jeho individualitu a postavenie vo svete? Aký je jeho... Viac info

Pocet recenzií: 1 .Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk