Modely mysle

Autori štrnástich textov zastúpených v knihe Modely mysle sú renomovaní slovenskí a českí odborníci, ktorí sa venujú filozofii mysle, kognitívnej v... Viac info

Pocet recenzií: 1 .Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk