Názov:

Bytie a čas

Author:

Martin Heidegger

Popis: Máme dnes odpoveď na to, čo vlastné myslíme pod slovom 'jestvujuce'? Vôbec nie. A preto treba nanovo postaviť otázku po zmysle bytia. Interpretácia času ako možného horizontu takéhoto rozumenia bytiu je prechodným cieľom.

Obálka:

Úryvky z knihy:Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk