Zápisníky II

"Pre nedostatok odvahy sa vždycky nejaká tá filozofia nájde."... Viac info

Bytie a čas

Máme dnes odpoveď na to, čo vlastné myslíme pod slovom 'jestvujuce'? Vôbec nie. A preto treba nanovo postaviť otázku po zmysle bytia. Interpretácia ča... Viac info

Pocet recenzií: 2 .Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk