Pragmatismus

Nové meno pre staré spôsoby myslenia.... Pragmatická metóda je primárne metódou riešenia problémov, ktoré sú inak neriešiteľné. Je svet jeden ale... Viac info

Pocet recenzií: 1 .Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk